Pogoji uporabe

Pravno obvestilo

spletnega mesta www.vojniske-terase.si

Vse pravice na spletnih strani www.vojniske-terase.si so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.vojniske-terase.si  so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine podjetja MIK DIRECT, d.o.o. in Podjetja Doming d. o. o., ter s podjetjem povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.vojniske-terase.si.
Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.vojniske-terase.si izključno za svojo osebno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani www.vojniske-terase.si ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja MIK DIRECT, d.o.o.
Pravno obvestilo lahko podjetje MIK DIRECT, d.o.o. kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Podjetje MIK DIRECT, d.o.o., Celjska cesta 55, 3212 Vojnik spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.vojniske-terase.si ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si podjetje MIK DIRECT, d.o.o. pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani, nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh, prejemanja kratkih sporočil, nakupa ali sodelovanja v spletnih nagradnih igrah itd., zaupali svoje osebne podatke. MIK DIRECT, d.o.o. jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovalo kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali.
Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja spletna stran vsebuje t.i. piškote (Cookies).
Prostor, v katerem se nahaja strežnik spletne strani, je ustrezno fizično varovan.

Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.vojniske-terase.si so informativne narave. Podjetje MIK DIRECT, d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.
Podjetje MIK DIRECT, d.o.o. ne odgovarja za vsebine besedil, ki so objavljene s strani skrbnikov pogodbenih partnerjev podjetja.
Podjetja MIK DIRECT, d.o.o. ne more biti odgovorno za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.vojniske-terase.si, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. Podjetja ni odgovorno za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.vojniske-terase.si.

MIK DIRECT, d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.vojniske-terase.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Avtorske pravice

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem  pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Družbena omrežja

Zapisi na Facebook strani MIK Celje so odraz avtorjeve osebne ocene in mnenja, in ne predstavljajo stališča podjetja MIK DIRECT, d.o.o. Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli zapis, objavljen na Facebook strani blagovne znamke MIK Celje in MIK DIRECT, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način nezakonit, žaljiv, sramotilen, vulgaren ali kakorkoli drugače sporen. Podjetje MIK DIRECT, d.o.o. ni odgovorno za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

Opredelitev pojmov

Upravitelj spletnega mesta je podjetje ali posameznik, ki je hkrati tudi lastnik spletnega mesta in samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci skrbi za pravilno delovanje spletnega mesta.

Skrbnik ali vzdrževalec spletnega mesta je podjetje ali posameznik, ki je od upravitelja spletnega mesta pooblaščen za vzdrževanje, spremembe, dopolnitve na spletnem mestu in jih izvaja po navodilih upravitelja.

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljevanju posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je možno neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, naslov, podatki o lokaciji ali drugo.

Obdelava podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Upravljavec osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

Obdelovalec osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu in po navodilih upravljavca.

Uporabnik osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.

Splošne določbe

Upravitelj spletnega mesta bo poskušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na spletnem mestu, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti in/ali ažurnosti. Upravitelj spletnega mesta prav tako lahko zagotavlja fotografije izdelkov in storitev, za katere velja, da so simbolične narave in ni nujno, da zagotavljajo lastnosti izdelkov in/ali storitev. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Upravitelj si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila iz tehničnih, pravnih, poslovnih ali drugih razlogov spremeni vsebino spletnega mesta. Vse vsebine lahko upravitelj spreminja brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice povzročenih sprememb.

Upravitelj spletnega mesta skrbi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči, da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez težav, pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev. Izključena je vsakršna kazenska in civilna odgovornost za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe ali morebitne nezmožnosti uporabe spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, poslov ali podatkov, tehničnih napak, napak pri cenah, dobavnih rokih, opisih izdelkov, opisih storitev ali napačnega delovanja spletnega mesta.

V zakonsko dovoljenem obsegu je prav tako izključena vsaka odgovornost lastnika, upravitelja ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta vojniske-terase.si ter katerekoli druge pravne ali fizične osebe, ki je na kakršenkoli način povezana s spletnim mestom vojniske-terase.si.

Piškotki

Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravljavec ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani, razen podatkov, navedenih v splošnih pogojih.
Piškotek, znan tudi kot HTTP-piškotek, je delček informacij, ki jih spletne strani shranijo na uporabnikov spletni brskalnik med brskanjem. Ko uporabnik obišče stran naslednjič, spletni brskalnik posreduje ta delček informacij nazaj spletni strani, ki je to informacijo shranila.

Uporablja jih že večina sodobnih spletnih strani.

Sami po sebi piškotki niso škodljivi, saj se uporabljajo za različne namene in bi bila brez njih uporaba spletnih strani zelo okrnjena. Uporabljajo se za prijavljanje v razne spletne strani z uporabniškim imenom in geslom, shranjevanje košarice v spletnih trgovinah, vodenje statistike obiska spletnih strani, itd.

Piškotki imajo tudi svojo življenjsko dobo, ki se razlikuje glede na naloge piškotka. Piškotek se lahko shrani za nekaj minut, ur ali celo za neomejen čas.

Ime piškotkaTrajanjeUpravljalecOpis
__utma2 letiGooglePiškotek služi razlikovanju uporabnikov in sej.
__utmb30 minutGooglePiškotek se uporablja za določanje novih sej/obiskov.
__utmcSejni piškotekGooglePiškotek se uporablja za določanje novih sej/obiskov.
__utmt10 minutGooglePiškotek služi zaviranju zahtevkov.
__utmz6 mesecevGooglePiškotek hrani izvor prometa ali kampanje in služi določanju prihoda na spletno stran.
_fbp3 meseceFacebookPiškotek servisa Facebook, ki omogoča boljšo uporabniško izkušnjo v oglaševanju.
_ga2 letiGoogleEdinstveni identifikator, ki je dodeljen vsakemu brskalniku za sledenje interakcijam uporabnikov s spletnim mestom.
_gat_UA-[#]Do konca sejeGooglePiškotek, ki omejuje število zahtev, opravljenih prek Googla.
_gidSejni piškotekGoogleRegistrira edinstven ID, ki se uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno mesto.

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene. Z uporabo spletne strani se strinjate tudi z uporabo piškotkov, razen da jih onemogočite.

Varovanje osebnih podatkov

Upravitelj spletnega mesta vojniske-terase.si se pri svojem poslovanju zavzema za korektno in varno uporabo osebnih podatkov. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu vojniske-terase.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo kot zaupne informacije, zato brez pravne podlage ne bodo posredovani nepooblaščenim tretjim osebam.

Osebni podatki se ne tretirajo kot občutljivi podatki.

Soglasje za obdelavo in varovanje osebnih podatkov

Uporabnik spletnega mesta vojniske-terase.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe spletnega mesta in zagotavljanja elektronskih storitev, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo osebni podatki uporabnika. Zbirajo se samo podatki, potrebni za pravilno izvedbo storitev in komunikacijo med upraviteljem in/ali lastnikom ter uporabniki spletnega mesta. Pridržujemo si pravico tako pridobljene podatke in v skladu s splošnimi pogoji, kot objavljenimi na tem spletnem mestu, tudi vse ostale podatke uporabljati nepretrgoma in brez omejitev za potrebe upravitelja, lastnika ali ponudnika, kot je navedeno v splošnih pogojih, dokler uporabnik spletnega mesta temu izrecno ne nasprotuje.

Osebni podatki, pridobljeni na spletni strani, so pridobljeni na način, skladen z uredbo evropskega parlamenta GDPR, pri čemer velja, da se s potrditvijo splošnih pogojev uporabnik strinja in podaja izrecno dovoljenje za uporabo posredovanih osebnih podatkov za namene nadaljnje komunikacije med upraviteljem in uporabnikom. Velja, da je uporabnik seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov, dostopnostjo osebnih podatkov in možnostjo izbrisa.

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitev.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP-naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno mesto vojniske-terase.si.

Interni akt o varstvu podatkov, v kolikor obstoječ, je sestavni del splošni pogojev in je dostopen na sedežu upravljavca.

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca (v primeru direktnega kontakta preko elektronske pošte, telefona, na podlagi spletnega mesta). Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi splošnimi pogoji.

Analiza in statistika

Osebni podatki, pridobljeni na podlagi obiska spletnega mesta, se ne hranijo ali pa se hranijo v anonimni obliki in kot takšni niso povezljivi z uporabniki. Orodje, ki s temi podatki razpolaga, je Google Analytics, skladno s tem velja, da je podjejte Google LLC v zakonsko dovoljenem obsegu obdelovalec podatkov. V primeru, da se obiskovalec s tem ne strinja, mu je v skladu s splošnimi pogoji prepovedana uporaba spletnega mesta vojniske-terase.si. Tako pridobljeni podatki niso občutljivi, ob obisku strani je obiskovalec tudi na to opozorjen.

Hramba osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbira upravitelj spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravitelja spletnega mesta v skladu s splošnimi pogoji. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu (kot povpraševanje) in v primeru nadaljnje komunikacije z uporabnikom v drugih bazah podjetja (CRM, Programska oprema za blagovno poslovanje, Excel).

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov upravitelja spletnega mesta vojniske-terase.si.

Komuniciranje na daljavo

Upravitelj spletnega mesta vojniske-terase.si bo z uporabnikom stopil v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo (elektronske novice, akcije, popusti ipd.), le če ta temu ne bo izrecno nasprotoval. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila kot taka jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih upravitelj spletnega mesta vojniske-terase.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa veljavna zakonodaja oz. v primeru, da je takšno ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dostopnost osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu vojniske-terase.si v primeru oddaje povpraševanja in so dostopni upravitelju spletnega mesta in skrbniku. Velja, da upravitelj upravljavec osebnih podatkov in skrbnik spletnega mesta obdelovalec. Obdelovalec osebnih podatkov ne sme in ne more uporabljati za lastne potrebe ter jih lahko uporablja samo za potrebe upravljavca osebnih podatkov, po navodilih upravljavca.

Dostop do osebnih podatkov je prav tako omogočen ponudnikom gostovanja, ki po medsebojni pogodbi brez dovoljenja upravljavca ne sme dostopati do osebnih podatkov.

Velja, da imajo dostop tudi zaposleni in pooblaščene osebe upravitelja in obdelovalca v zakonsko dovoljenem obsegu. Vse te osebe se zavežejo k skrbnemu varovanju osebnih podatkov.

Zaščita osebnih podatkov

Osebni podatkov so zaščiteni in skrbimo, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do njih. V primeru kršitve tega člena se zavežemo uporabnika o morebitnem nepooblaščenem dostopu do njihovih osebnih podatkov obvestiti.

Odgovorna oseba za varstvo podatkov

Odgovorna oseba je določena v internem aktu o varstvu podatkov in se na zahtevo uporabnika razkrije. Zaradi varstva podatkov ni objavljena javno na spletu.

Pravice posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki se obdelujejo. Prav tako ima pravico zahtevati popravek ali dopolnitev svojih osebnih podatkov kot tudi izbris svojih osebnih podatkov, brez obrazložitve in brez vzroka, kar stori z elektronskim sporočilom, naslovljenim na elektronski naslov info@mik-ce.si.

Končne določbe

Spletno mesto in vse podstrani so v lasti in upravljanju podjetja MIK DIRECT, d.o.o., Celjska cesta 55, 3212 Vojnik, ID: SI 74598163, ki je hkrati tudi upravljavec osebnih podatkov. Podjetje je hkrati tudi skrbnik spletnega mesta vojniske-terase.si.

Uporabniki osebnih podatkov pa so v skladu s splošnimi pogoji tudi podjetja Hitrost.com d.o.o., Cesta železarjev 8B, 4270 Jesenice, ID: SI 42864046 kot ponudnik gostovanja, in podjetje Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, kot ponudnik analitičnega orodja in hkrati obdelovalec osebnih podatkov v anonimni obliki.

Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 1. 1. 2019. Vse spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo z dnem objave na spletnem mestu.

Užitek bivanja v objemu urbane narave.

Si želite živeti v Vojniških terasah?

Stanovanja